પ્રેરણાનું ઝરણું - Prerana nu Zaranu

Prerananu Zaranu તમારા મનની શક્તિઓને ઓળખો અને તેના ઉપયોગથી તમારા સપનાઓને સાકાર કરો
Gujarati Beginner Certificate Course

4.4 (33)

1 Modules • 21 Lectures
Total Length : 02:47:45

Last Updated : 11 Nov 2022 11:19 AM | Created by : Dr. Jitendra Adhia
પ્રેરણાનું ઝરણું - Prerana nu Zaranu by Dr. Jitendra Adhia

Course outcome

મન શું છે 

મન કેટલા છે 

બંને મનનો તફાવત શું છે 

બંને મનની શક્તિઓ કઈ કઈ છે 

આલ્ફા અવસ્થા એટલે શું 

રિલેક્ષેશન શું છે

વીઝ્યુઆલીઝશન એટલે શું 

કેવી રીતે કરવું 

This course Includes

  • Duration : 02:47:45
  • 11 articles
  • Certificate of Completion

Advice from trainer

જે વ્યક્તિને ખુબ મોટા મોટા સપનાઓ છે તેવા વ્યક્તિઓ માટે જ છે 

Description

મારુ બેસ્ટ સેલર પુસ્તક 'પ્રેરણાનું ઝરણું' ને પ્રેક્ટિકલી શીખવ્યું છે 


Student Feedback

4.4 Course Rating
  60%
  9%
  9%
  0%
  6%

Review

Anil Panchal

1 week ago

बहुत ही अच्छा लगा और सामान्य ध्यान से हटकर कुछ अलग सीखने को मिला l
शुक्रिया

Mitesh Raval

1 month ago

awesome.

N KRISHNA KUMAR

5 months ago

Nice

DIGNESHKUMAR BHANUBHAI RAJVANSHI

5 months ago

Very Good course life changed pogram

Instructor

Dr. Jitendra Adhia

Dr. Jitendra Adhia

207 Reviews

341 Followers

21 Courses

More Courses by Instructor

$ 4.50

( + GST )

$ 45.99

    This course includes

  • Duration: 02:47:45
  • 11 docs
  • Certificate of Completion
Code Applied : Globel10