Showing 20 of 35

Filter Ebooks

Language
Price
Category

This e-book will help you to understand what is Hypnosis. After learning Hypnosis you can go into a deep trance with practice and change your habits and unwanted behavior. Unfold all the secrets of how to change your old patterns. If you have tried affirmations and if it doesn't work then this book will help you to change your life.

by Chirag Patel

.દરેક વ્યક્તિને સફળ થવાનો અધિકાર છે. દરેક વ્યક્તિ સફળ થવા ની ઈચ્છા ધરાવે છે. પરંતુ દરેક વ્યકિતને સફળ થઈ શકતા નથી. એનું એક જ કારણ છે કે, વ્યક્તિ પોતાની ક્ષમતા ને અધોમુલ્યાંકન કરે છે. જેનું મૂળભૂત કારણ છે કે, વ્યક્તિને પોતાની ક્ષમતા ઓળખવા ની પદ્ધતિથી વાકેફ નથી. આ પુસ્તકમાં, ખૂબ જ સચોટ રીતે, તમારી ક્ષમતા ને ઓળખી, એની સંપૂર્ણ આકરણી કરી હકારાત્મક વિચારો લાવી, સતત પ્રયત્નશીલ રહેવા માટે ખુબજ સરળ પગલાં બતાવવામાં આવ્યા છે.


. પુસ્તકમાં આપેલ દરેક exercise, પ્રકરણ વાંચ્યા બાદ તુરંત જ કરવી આવશ્યક છે. અને દર છ મહિને, એમાં જરૂરી સુધારા કરવા ખૂબ જ આવશ્યક છે. દરેક પ્રકરણ વાંચ્યા બાદ, તમે તમારા જીવનમાં શ પગલાં ભરશો, તે લખો. અને નિયમિત, અમલીકરણ કરો.



 આ પુસ્તક ‘આબાલવૃદ્ધ’ દરેક માટે છે. એટલે તમે વિદ્યાર્થી હોવા કે નોકરી કરનાર અથવા વ્યવસાય કરનાર કે નિવૃત્ત હો, દરેક વ્યક્તિ માટે અગત્યનું પુસ્તક છે, જેઓ ને ટૂંકમાં જરૂરી જ્ઞાન લઇ, કાર્ય શરૂ કરી, સફળતા ના માર્ગ ઉપર આગેકૂચ કરવી છે

by Pushpesh Pathak

50 faceless youtube channel ideas

by Er. Pardeep Kumar

Please visit these links toi access allai tools

by Er. Pardeep Kumar

This ebook is designed for anyone who wants to improve their financial situation and develop a success mindset. Whether you're an entrepreneur, business professional, or simply looking to take control of your finances, Mind Mastery for Financial Abundance will give you the tools and strategies you need to achieve your goals. With expert guidance from Habib, you'll be on your way to becoming a new rich in no time!


This ebook is available for purchase on Amazon and other major online retailers, allowing you to access it from anywhere in the world. Don't miss this opportunity to transform your mindset and improve your financial situation with Mind Mastery for Financial Abundance!

by HABIBUR RAHMAN CHOUHAN

This is a very good and short book that can be read in one sitting. Those students who aspire to be a topper must read this book. Number-wise points are given. Every topic is deeply thought. Readers are advised to read every point and practically exercise. Read this book, again and again, to keep you energetic and aspirant to be a topper.

by Kishor Parkhe

In this book, I have shared very simple and easy mantras of happiness. These mantras are very common and known to everyone but people don’t practice in day-to-day life.

Being a wealth and happiness coach, I personally practice and teach these mantras to people to lead a happy and stress-free life.

If you are the one who want to learn the secrets of happiness, this is the right book for you.

by Amit Kumar Mahto

This book is all about taking leadership lessons from our Indian mythology and apply them in our personal and professional life. This book is written specifically for IFA and MFDs. Through this book, we would like to help IFA's and MFD's to learn the leadership skills and implement them to develop their relationship with their clients and help them achieve their financial goals and financial freedom. This book will also help them to mentor and coach their clients in a better manner.

by Amit Kumar Mahto

Being an individual investor, one need to be well aware about his finances and can be a smart investor by being up to date with the market and certain learnings. This book is all about taking financial lessons from our mythologies and apply them in personal financial planning.

by Amit Kumar Mahto

અમે આ ebbok ને સંપૂર્ણ 5-દિવસના કોર્ષ પ્રમાણે જ તૈયાર કરી છે. દરેક ટોપિકની વ્યાખ્યા, ઉદાહરણ અને પ્રેક્ટિસ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આપણે બુકનો ઉપયોગ ટોપિકને સમજવા તથા યોગ્ય પ્રેક્ટિસ કરવા કરીશું. દરેક ટોપિકને સમજી પોતાની રીતે અમુક વાક્યો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું જેથી વધારે સારી પ્રેક્ટિસ થઈ શકે. આ બુકમાં બેસિક સાથે અત્યંત કામમાં લાગતાં અને અંગ્રેજી ભાષામાં રોજબરોજ ઉપયોગમાં લેવાતા 50 ક્રિયાપદો તથા સરળ રીતે દરેક ટેન્સને સમજવા ટેન્સ ટેબલ પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. આશા છે આ નાની બુક તમારી વધુ સારી ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગની યાત્રા માટે ખુબજ ઉપયુક્ત થસે.

by Mayur Soni

"लंगोटिया यार" जगत तुर्कीया द्वारा लिखित एक पुस्तक है। यह किताब एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के के दोस्तों के समूह के जीवन पर एक हास्यप्रद कहानी है "लंगोटिया यार" (Childhood friend ) (शीर्षक खेल या शारीरिक गतिविधियों के दौरान "लंगोटी" के रूप में जाना जाने वाला लंगोटी पहनने की भारतीय प्रथा को संदर्भित करता है।


पुस्तक इन दोस्तों के प्यार का अनुसरण करती है क्योंकि वे विभिन्न चुनौतियों और स्थितियों के माध्यम से नेविगेट करते हैं, अक्सर प्रफुल्लित करने वाले परिणामों के साथ। पात्र भरोसेमंद हैं और उनकी बातचीत और अनुभव गावो के भारत के अद्वितीय हैं।


कुल मिलाकर, "लंगोटिया यार" बचपन में अपने दोस्तों के साथ बिताये हुए खूबसूरत पलो को याद दिलाने वाली किताब है, जिसे पढ़ने वाले के चेहरे पर निश्चित रूप से मुस्कान आ जाएगी।।

by Jagat Singh

Sales is what every one wants to get direct revenue. The process of getting sales is tricky and hence this e-book will help you get customers digitally. In 30 days, you will have a system to generate quality leads consistently. What if you get customers reaching out to you strategically rather than you reaching out to them, in a few hours of work per day. Well, that’s what we are gonna do for you.

The strategies mentioned in this e-book is a result of our research across businesses in different industries. It has fetched results for all who have implemented it.

Go for this e-book, if you want to get 5-7 customers per week.

by Alok Kumar

Learn from I Love My Company to Grow in your Life

by NILESH PATEL

Spring Of Inspiration By Dr. Jeetendra Adhia

by Dr. Jitendra Adhia

Secrets & Techniques

by Dr. Jitendra Adhia

યાદશક્તિ સિક્રેટ્સ & ટેક્નિક્સ 

by Dr. Jitendra Adhia

મારી 10 ઇંચની સફર 


તમે જો વધુ વજન ધરાવતા હો અને તમે તેને ઓછું કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હો તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે તેમની પોતાની 44" ની કમરને કેવી રીતે 10" ઓછી કરી તેની વાતો સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે. જો તમે એમની વાતને સમજીને પ્રયત્નો કરશો તો તમને જરૂર સફળતા મળશે.

by Dr. Jitendra Adhia

The pace and intensity of our lives, both at work and at home, leave several of us feeling like a person riding a frantically galloping horse. Our day-to-day incessant bussines — too much to do and not enough time.

With this ebook you will learn to approach your days in another way and how to get results through prioritizing, leveraging and focus!

Chapters:

  • Prioritizing
  • Tips to Help You Prioritize
  • Beating Procrastination
  • Tips for Staying Focused
  • Work Less Accomplish More
  • Equanimity
  • Using Affirmations


by Shoaib Akhtar

This e book is about the ways in which we perceive philosophy, religion, situations , people and many more, on an auto pilot mode. From software to surfing, cooking to gardening or dieting to dating all of us have blind spots irrespective of our role and status in the society and more importantly the degree of our intelligence and intellect. This is because each one of us has a unique psyche influenced and programmed by innumerable factors, day in and day out. This book hopefully would help the readers to enhance awareness and explode mental blocks


Being willing to learn allows us to move from a point of view to a viewing point – an expansive place, from where we can see an issue from multiple perspectives. I appeal to the readers to apply ,test and validate the strategies and approaches suggested in this application oriented book in their own life journey.

Happy reading.

by satyanarayan nayagam