Showing 1 of 1 Records of Health

Filter Ebooks

Language
Price
માય ૧૦ ઇંચ જર્ની by Dr. Jitendra Adhia

મારી 10 ઇંચની સફર 


તમે જો વધુ વજન ધરાવતા હો અને તમે તેને ઓછું કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હો તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે તેમની પોતાની 44" ની કમરને કેવી રીતે 10" ઓછી કરી તેની વાતો સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે. જો તમે એમની વાતને સમજીને પ્રયત્નો કરશો તો તમને જરૂર સફળતા મળશે.

by Dr. Jitendra Adhia